Étiquette : constiinta

Toate minciunile


Profesorul Raoult și-a rezumat totuși altfel sfatul. Nu a spus că « știința », la singular (și, eventual, cu majusculă), ne-ar putea ajuta să vedem mai clar, ci « înțelepciunea »(sagesse). Se pare că în privința subtitlului, autorul a cedat sugestiilor editorului, care vehiculează, prin intermediul sintagmei « știința…

Gând de duminică (32)


“Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea » (Evanghelia după Luca) Mai mult, nu mai puțin. Prea adesea ne îngrijim să avem hrană destulă pentru a trăi, iar îngrijorarea nu ne lasă să mai și trăim. Si nu mă gândesc doar…

Gând de duminică (31)


“Cine iubește nu știe niciodată ce iubește Nici de ce iubește, nici ce e iubirea” (Alberto Caeiro – [Privirea mea e curată ca o floare-a-soarelui])

Gând de duminică (30)


Mai multă informație nu are mai mult sens.

Gând de duminică (29)


“Spune-mi: unde eşti atunci când nu te afli înăuntrul tău?” (Sf. Ciprian)

Gând de duminică (28)


“Puțină știință depărtează de Dumnezeu, multă știință apropie de Dumnezeu” (Francis Bacon)

Gând de duminică (23): Peretele cel din mijloc al vrajbei


« […] miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce…

Gând de duminică (22): A minţi sau a iubi


[…] « în cinste, unii altora daţi-vă întâietate » « Cinste » e folosit aici cu sensul de « onoruri », « respect public », ca în expresia « a pune la loc de cinste. Ce îi îndeamnă Apostolul Pavel pe adeptii din Roma? Să caute în celălalt ceea ce e demn de…

Gând de duminică (21): Primele trei întrebări


Prima: « Adame, unde eşti? » Întrebarea e pusă de Dumnezeul lui Adam. Dumnezeu care « umbla prin rai, în răcoarea serii ».  E doar o întrebare retorică? Să nu fi ştiut El că Adam şi Eva se ascundeau « printre pomii raiului »? A doua: « Cine ţi-a spus că…

Gând de duminică (20)


« Când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. » (Apostolul Pavel – Epistola către Romani) Dacă teorema de mai sus ar fi adevărată, am putea deduce câteva corolare: Nu există păcat acolo unde nu există libertate. Acolo unde nu există păcat, nu există…

Gând de duminică (19)


« Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. » Pavel din Tars se adresa creştinilor din Roma lui Nero, dar, de fapt, formula e universală. Îmi închipui o insulă pustie. Cu un singur om naufragiat pe ea.  Insula oferă…

Şuviţe din Părul Venerei (II)


« Adevărul este numai acolo unde este ascuns. Bine, oamenii nu sunt adevăraţi, dar poveştile, poveştile sunt adevărate! » « Nu e înfricoşător faptul că se termină viaţa, ci că ea poate să nu mai înceapă niciodată! » « Dacă piatra ar avea conştiinţă s-ar gândi că ea cade…

%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :