Étiquette : stiinta

Toate minciunile


Profesorul Raoult și-a rezumat totuși altfel sfatul. Nu a spus că « știința », la singular (și, eventual, cu majusculă), ne-ar putea ajuta să vedem mai clar, ci « înțelepciunea »(sagesse). Se pare că în privința subtitlului, autorul a cedat sugestiilor editorului, care vehiculează, prin intermediul sintagmei « știința…

Gând de duminică (32)


“Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea » (Evanghelia după Luca) Mai mult, nu mai puțin. Prea adesea ne îngrijim să avem hrană destulă pentru a trăi, iar îngrijorarea nu ne lasă să mai și trăim. Si nu mă gândesc doar…

Gând de duminică (31)


“Cine iubește nu știe niciodată ce iubește Nici de ce iubește, nici ce e iubirea” (Alberto Caeiro – [Privirea mea e curată ca o floare-a-soarelui])

Gând de duminică (30)


Mai multă informație nu are mai mult sens.

Gând de duminică (29)


“Spune-mi: unde eşti atunci când nu te afli înăuntrul tău?” (Sf. Ciprian)

Gând de duminică (28)


“Puțină știință depărtează de Dumnezeu, multă știință apropie de Dumnezeu” (Francis Bacon)

Gând de duminică (21): Primele trei întrebări


Prima: « Adame, unde eşti? » Întrebarea e pusă de Dumnezeul lui Adam. Dumnezeu care « umbla prin rai, în răcoarea serii ».  E doar o întrebare retorică? Să nu fi ştiut El că Adam şi Eva se ascundeau « printre pomii raiului »? A doua: « Cine ţi-a spus că…

Gând de duminică (20)


« Când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. » (Apostolul Pavel – Epistola către Romani) Dacă teorema de mai sus ar fi adevărată, am putea deduce câteva corolare: Nu există păcat acolo unde nu există libertate. Acolo unde nu există păcat, nu există…

Gând de duminică (19)


« Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. » Pavel din Tars se adresa creştinilor din Roma lui Nero, dar, de fapt, formula e universală. Îmi închipui o insulă pustie. Cu un singur om naufragiat pe ea.  Insula oferă…

Cina cea de taină şi cunoaşterea dogmatică


Cina cea de taina este evenimentul mistic fondator al comunităţii creştine. Apostolii lui Hristos au răspândit un nou mod de a trăi în lume. Elementul ritual care distingea comunităţile creştine primare era adunarea în jurul mesei. Această convivialitate a definit mentalitaţi şi instituţii sociale…

Gând de duminică (16)


« A man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true » (Oricine îşi poate imagina lucruri care sunt false, dar le poate înţelege doar pe cele care sunt adevărate) (Sir Isaac Newton – Theological Notes) Câte lucruri înţelegem…

Gând de duminică (14)


Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este oarbă (Albert Einstein – Ştiinţă şi religie, în Science, Philosophy and Religion, A Symposium, New York, 1941) Merită să transcriu tot paragraful: “Cu toate că religia poate fi cea care determină ţelul, ea a învăţat,…

%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :
%d blogueurs aiment cette page :